99999999.99999 TRY तुर्की लीरा सेवा UYI पेसो


आखिरी अपडेट : Fri, 03 Jul 2020 09:53:27 +0000

99999999.99999TL
तुर्की लीरा
या 99999999.99999 TRY सेवा UYI: =
0.000000 UYI
पेसो
विनिमय दर :


आखिरी अपडेट : Fri, 03 Jul 2020 09:53:27 +0000

तुर्की लीरा vs पेसो. पिछले 10 दिनों
Date तुर्की लीरा पेसो
के वास्तविक समय चार्ट TRY/UYI or (तुर्की लीरा / पेसो)
तुर्की लीरा सेवा पेसो तथा पेसो सेवा तुर्की लीरा
TRY UYI TRY UYI
5 TRY = 5.0000 UYI 5.0000 TRY = 5 UYI
10 TRY = 10.0000 UYI 10.0000 TRY = 10 UYI
20 TRY = 20.0000 UYI 20.0000 TRY = 20 UYI
50 TRY = 50.0000 UYI 50.0000 TRY = 50 UYI
100 TRY = 100.0000 UYI 100.0000 TRY = 100 UYI
300 TRY = 300.0000 UYI 300.0000 TRY = 300 UYI
500 TRY = 500.0000 UYI 500.0000 TRY = 500 UYI
1000 TRY = 1000.0000 UYI 1000.0000 TRY = 1000 UYI
मुद्रा परिवर्तक
TRY